Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medya pazarlaması özellikle akıllı telefonların yaygın şekilde kullanılmaya başlanması sonrası önemli bir pazarlama platformu haline gelmiştir. Bu kanal en fazla gelişen dijital pazarlama ayağı olmaya başlamış; markanın daha fazla bilinir olmasını sağlamak ve müşterilerle daha fazla etkileşime girmek adına firmalar bu alana ciddi yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Sosyal medya çalışmalarında başarılı bir içerik ile yapılan pazarlama daha fazla dönüşüm sağlar ve arama motoru optimizasyonu açısından da kritik bir öneme sahiptir. Dijital dünyaya atılan ilk adım web sayfasını yeniden tasarlamaktır. Bu çalışmayla beraber sosyal medya pazarlaması, arama motoru ve içerik pazarlama stratejileri bir bütün olarak oluşturulmalıdır. Eğer bu süreçleri birbirlerinden bağımsız şekilde yürütmeye çalışırsanız verimlilik hedeflerinizde beklentilerinizin altında sonuçlar alabilirsiniz.

Sosyal medya pazarlamasının bu kadar önemli olmasının altında tüketicilerin markanızla etkileşimde bulunma olasılığıdır. Diğer pazarlama araçları ile kıyaslandığında, sosyal medya pazarlamasının kullanıcılara sunduğu ortamın şeffaflığı sonucunda, etkili iletişim fırsatını yaratmış olmasıdır. Firma yada marka iki yönlü iletişim kurma fırsatının yaratıldığı bu dijital ortamda; müşterilerin kendilerine soru sorabilme, şikayetlerini dile getirebilme, olumlu geri bildirimlerde bulunabilme fırsatlarını yakalama imkanı verir. Marka açısından bakılınca, tüketicilere onların kendileri tarafından dinlenildiğini ve onları önemsediklerini bildirme fırsatını vermektedir.

İnvilon sosyal medya çalışmalarında markayı doğru şekilde konumlandırır. Pazarlama süreçlerini planlı şekilde ve adım adım hayata geçirir. Hedefi belli olan ve etkileşimi yüksek kampanyaları hazırlamak bu işin ilk basamağıdır. Doğru zamanda doğru şekilde aktif olmak daha fazla etkileşim sağlayacağından sosyal medya pazarlaması bu şekilde hazırlanır. Böylede az maliyetle doğru kitleye ulaşarak markanızın gücünü yükseltilmiş oluruz. Dünya yüzeyindeki birçok büyük markanın, yönetim kadrosundaki CEO 'ları sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Yapılan araştırmalar kullanım oranın %85 gibi yüksek bir orana tekabül ettiğini göstermektedir. Buda düzgün yönetilen sosyal medya hesabının etkisinin ne kadar güçlü olacağının göstergesidir.

Sosyal medya pazarlaması neden gereklidir ?

Sosyal medya pazarlaması marka, ürün veya hizmet için etkili bir iletişim aracıdır. Markalar için satış sonrası tüketiciler ile iletişim, çevrimiçi itibar yönetimi, yarattıkları promosyonlar veya fırsatlar, müşteri sadakati, ürün veya hizmet tanıtımları gibi birçok konu sosyal medya pazarlaması sayesinde gerçekleşir.

Sosyal ağlar sayesinde markalar müşterileri ile daha fazla yakınlaşır, onları daha iyi anlar ve daha fazla tanıma fırsatı bulurlar. Kurulan bu iletişim sayesinde kullanıcılar markayı daha iyi tanıma fırsatı yakalarlar. Devam eden bu süreçte markalar kendi ürünlerini tanıtma fırsatını bulmanın yanında başka kullanıcıların olumsuz yorumlarına karşı onları savunun güçlü bir kitleyede sahip olmuş olurlar.

Tüm bunların sonucu sosyal medya pazarlaması sayesinde markanın bilinirliği artacak, markaya duyulan güven yükselecek ve web sayfasını ziyaret eden kullanıcı sayısı artmış olacaktır. Bu şekilde yaratılan müşteri kitlesi memnuniyetini paylaşacak ve tavsiyeleri ile satış rakamlarına uzun vadede etki etmeye başlayacaktır. Birçok firma sosyal medya çalışmalarında etkili ve doğru olmayan yöntemlerle arayış içerisinde olmakta, sonrasında bu süreçten vazgeçmektedirler. Aslında dijital dünyada var olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmelerine rağmen henüz hiçbir çalışma başlatmamış birçok firma; bu konuda bütçe ayırmamaya devam etmektedir. Gerçekte sosyal medyada var olmamak hiç var olmamış olmakla eşdeğer tutulabilir. Geç kalmadan konusunda uzman ve altyapısı güçlü bir web ajansı ile bu çalışmayı başlatmak atılacak ilk adım olmalıdır.

Sizde marka bilinirliğinizi arttırmak istiyorsanız bu dünyaya adım atmalısınız. Bu yüzden birden fazla medya hesabınız olmalı ve düzenli şekilde paylaşımlarda bulunmalısınız. Kullanıcılar çoğu zaman bu hesaplar üzerinden markanızdan haberdar olacak ve sizinle iletişime geçeceklerdir. Kullanıcılar ile etkileşim sonucu marka sadakati yaratma fırsatı bulacak ve bunu çalışmalarınız ile sürdürme imkanına kavuşacaksınız. Sonucunda marka konuşulmaya başlanacak, insanlar merak edecek ve sayfa ziyaretleri yapmaya başlayacaklardır. Paylaşılan herşey beğeni aldığınız kitleler tarafından görülecek, sosyal medya reklamları ile farklı kullanıcılara ulaşacak satış rakamlarını arttırmış olacaksınız. Yüksek beğeni kitlesine ulaştığınız zamanda ise paylaşımlarınızın ile yüksek dönüşler almaya başlayacaksınız buda daha az maliyetle daha çok müşteri satışı anlamına gelecektir.

Bütün sosyal medya hesaplarınızı düzenli şekilde ve etkili paylaşımlarla çalıştırdığınız sürece, düşük maliyetle yüksek trafik çekmeye başlarsınız.

Sosyal medyada mutlaka sizden bahsediliyordur

Sosyal medya ağlarında yer alın yada almayın mutlaka bir yerlerde sizden bahsediliyordur. Dünya nüfusunun neredeyse dörtde biri facebook kullanıyor, çevrimiçi olanların yüzde elliden fazlasının ikiden fazla sosyal medya hesabı var ve en önemlisi yetişkin grubundaki kitlenin yüzde doksandan fazlası sosyal medyada. Durum böyle olunca facebook hesaplarında, tweet 'lerde, hakkınızda yayınlanan youtube videolarında mutlaka sizden bahsediliyor olacaktır. Linkedin 'de kariyeriniz, instagram 'da fotolarınız, ziyaret edilen yerlerdeki konum paylaşımlarınız mutlak dijital dünyada iz bırakıyor olacaktır. Bu durumda firmaların bu alanlardan uzak kalma şansları yok gibi birşeydir. Bu yüzden kendilerini doğru şekilde temsil edecek sosyal medya danışmalığı alabilecekleri ajansı bulmaları gerekmektedir.

Sosyal medya pazarlaması

Tüketiciler sosyal medyada yürütülen reklam çalışmalarına mutlaka ilgi göstereceklerdir. Çünkü; onlarda ilgi uyandırabilecek sosyal medya pazarlama faaliyetlerinde marka veya işletme ile etkileşime girmek çok kolaydır. Diğer pazarlama faaliyetlerine göre şeffaflık ve içtenlik burada ön plana çıkmaktadır. Tüketici işletme veya marka ile rahatlıkla iletişime geçebilmekte, sağlanan iki yönlü iletişim ortamı ile şikayetlerini, sorularını, olumlu yada olumsuz geri bildirimlerini bu ortamda rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Markalar cephesinden bakıldığında onlarda bu iletişimin diğer tarafında tüketicileri önemsediklerini, fikirlerini dinlediklerini gösterme fırsatı yaratmış olacaklardır.

Sosyal medyanın yaygın şekilde kullanılması ile beraber, tüketicilere etkin bir şekilde erişmek isteyen marka ve firmalar için; sosyal medya pazarlaması sağladığı düşük maliyet ve etkili pazarlama yöntemi sayesinde önemli bir pazarlama yöntemi haline gelmiştir. Bu pazarlama yönetim ile hazırlanan özgün ve dikkat çekici içerik sayesinde firma veya marka farklı olduğu algısını yaratma şansını yakalamış olmaktadır. Sonuçta paylaşılan içerikler, takipçileri tarafından yorumlanacak veya paylaşılarak daha fazla kullanıcıya ulaşılmasını sağlayacaktır. Önemli olan bu içerikleri hazırlayacak yetenek ve beceriye sahip sosyal medya ajansına ulaşmak ve çalışmaya doğru yerden başlamaktır.

Sosyal medya danışmanlığı

İnvilon web tasarım ajansı olarak bizler edindiğimiz bilgi ve deneyimlerimiz ile firma yada markalara sosyal medya danışmanlığı hizmeti veriyoruz. İmalat sanayinde, hizmet sektöründe yada markalaşma yolunda ilerleyen firma veya şahıslar için bizler onların hedef kitlelere ulaşmasına, sahip oldukları mesaj veya hedefleri onlarla paylaşmalarında aracı olmak için düzenli şekilde çalışıyoruz. Firmanız birden fazla bayiye ve farklı lokasyonlarda üretim merkezlerine sahip olabilir ya da tek bir bölgede her yerden ziyaretçi çekmeye ihtiyacı olabilir böyle bir durumda onlara uygun ve ses getirici sosyal medya çalışmaları yapmak işlerini büyütmelerine yardımcı olacaktır. Bu yüzden doğru strateji ve planlı bir şekilde oluşturulan sosyal medya pazarlaması çok büyük bir öneme sahiptir. Aksi halde geçici çözümler kısa vadede bu hayallerin sonlanmasına ve işbirliğinin mutsuz şekilde bitmesine neden olacaktır. Bu yüzden invilon sosyal medya ekibi işe başlarken doğru sorar ve belirlenen strateji ile işe başlar. Sorularımızın cevaplarını birlikte bulur ortak bir noktada buluştuktan sonra ikinci adıma geçeriz. Belirlemiş olduğumuz iş planına mutlaka uyar ve her adımı sorgulayarak raporlarız. Ortaya koymuş olduğumuz stratejilerde sektörün dinamikleri, rakipler ile olan rekabet ortamı, ürünlerin veya hizmetin özellikleri, kurumun sahip olduğu kültür dikkate alınarak çalışmalarımızda ilerleriz.

İşe başladıktan sonra; yoğun bir diyalog içerisinde bulunduğumuz müşteriler ile yakın temas halinde oluruz. Sosyal medya danışmanlığı alan firma veya markalar kendi içerisinde bu süreci takip edecek sosyal medya yönetiminide oluşturmuş olmalıdır. Bu yüzden firma içinde bu süreçte yer alacak ekip üyelerin bilgilendirilmesi, satışlar ve satış sonrası gelişmeler hakkında aydınlatılması yaptığımız işin bir parçasını oluşturmaktadır. Tutarlı ve sürdürülebilir bir çalışma için sosyal medya danışmanlığı yapar ve bunu sürekli kılarız.

Sosyal medya hizmetlerimiz

Çalışmalarımıza başlarken stratejimizi belirleriz. Bunun için kampanya hedeflerin ortaya konulması, hedef kitlenin incelenmesi, rakip analizlerinin yapılması, yaklaşık bütçe maliyetlerin ortaya konulması stratejimizi belirleme adına yapılan hazırlıklardır.

Sonraki adımda kampanyanın hazırlıklarına başlanır. Burada bizim için önemli olan kriterler hedeflenen kitleler, benzer kitleler, çalışmada kullanılacak reklam tipleri, sosyal medya pikselleri, ürün akış bilgisidir.

Bu hazırlıklar sonrası sıra geldi reklam oluşturmaya. Reklam taslakları hazırlanır, reklamların etkili olması için yaratıcı içerikler ortaya konulur, testler ve sonrasında hazırlanan çalışmanın yayına alınmasıdır.

Reklam yayına girdikten sonra; düzenli şekilde takip edilerek ve yerinde müdehalerle etkisinin arttırılması sağlanan son aşamaya geçmiş oluyoruz. Performans analizleri yapılır ve CPC, CTR sürekli kontrol edilir. Reklam durum değerlendirmesi ve ardından ROI değerlendirmesi yapılarak kalitenin yükseltilmesi adına çalışma masaya yatırılarak gereken iyileştirmeler yapılır.

Sosyal medya reklamlarından kaçamazsınız. İnvilon etkili ve geri dönüşümü yüksek sosyal medya reklamcılığını hedefleyerek çalışmalarını sürdürür. Bu hizmeti almak proje ile ilgili toplantı yapar ve müşterilerimizi detaylı şekilde bilgilendiririz. Sosyal medya ile müşteri sadakati yaratabilir, sitenize trafik çekebilir ve satışlarınızı arttırma fırsatı yakalayabilirsiniz ancak; hangi platformları ne şekilde kullanacağınız konusunda mutlaka sosyal medya reklamcılığı konusunda uzman bir ajansdan bu hizmeti almalısınız. İnvilon bilgi teknolojileri sosyal medya reklamları konusunda sizleri doğru yönlendirmeler ile başarılı sonuçlar alacağınız çalışmalara, doğru zamanda ve doğru şekilde yönlendirir. Detaylı bilgi almak ve görüşme için mutlaka bizimle iletişime geçin.